Đơn vị chuyển giao bóng IK-19B, Bóng ném bóng hạng nặng

2015-6-24      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   IK-19B
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

Đơn vị chuyển giao bóng IK-19B, tải trọng 50kg, 19mm Bóng caster bóng tải nặng

Đơn vị chuyển giao bóng IK-19B, Bóng ném bóng hạng nặng


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
IK-19B 50kg 60kg 0.37kg
More Products