D50 POM ABS Nylon Chèn Bóng Vòng Bi Skate Con Lăn Băng Tải Bánh Xe

2016-12-9      View:
  • Brand   Ahcell
  • Type   D50
  • Inquire Now
Introduction

D50 POM ABS Nylon Chèn Bóng Vòng Bi Con Lăn Nhựa Băng Tải Bánh Xe


Diameter: 48.5mm

Width: 16mm


D50 POM ABS Nylon Chèn Bóng Vòng Bi Con Lăn Nhựa Băng Tải Bánh XeD50 POM ABS Nylon Chèn Bóng Vòng Bi Con Lăn Nhựa Băng Tải Bánh Xe

More Products