KSF-22 mùa xuân bóng đơn vị chuyển giao, mùa xuân nặng chuyển bóng đơn vị, mang bóng đơn vị chuyển giao

2014-7-13      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   KSF-22
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

KSF-22 mùa xuân bóng đơn vị chuyển giao, mùa xuân nặng chuyển bóng đơn vị, mang bóng đơn vị chuyển giao

KSF-22 mùa xuân bóng đơn vị chuyển giao, mùa xuân nặng chuyển bóng đơn vị, mang bóng đơn vị chuyển giao


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
KSF_22 70kg 80kg 0.35kg

More Products